Uyguladığımız eğitim modeli (KEÇEM) kanguruların kendi yavrularına yaklaşımlarına benziyor. Kangurular henüz dünyaya adapte olma becerileri gelişmemiş olan fasülye kadar olan yavrularını keselerinin içinde büyütürler. Bu minik kangurular kesenin içindeki memeden beslenir. Ne zaman ki hazır hisseder, anne kangurunun kesesinden dışarı bir bakış atar. Bu bakışın heyecanı ve kaygısı öyle büyüktür ki yavru kanguru rahatlamak için hemen kesenin içine iner. Yavru kanguru için kocaman olan bu deneyim anne kesesinde sindirilirken yavru kanguru bir sonraki adım için güç toplar. Bu kez dışarı tüm kafası ile bakar. Her seferinde dış dünyaya biraz daha açılır ve bu açılmanın onda yarattığı kaygıyı annesinin kesesinin içine sığınarak dindirir. Anne kanguru yavrusunun bu çok doğal sürecinde hep orada hazır durur. Dış dünyaya açılması için gereken desteğe ve güvene sahip olan yavru kanguru bu kritik dönemi güvenle atlatır.

İşte Mavi Kanguru ebeveynleri de miniklerinin hazır olma durumlarını dikkate alırlar. Minikleri dünyayı keşfederken hep olmaları gerektiği kadar uzakta dururlar. Böylece minikleri onlara ihtiyaç duyduğunda güvenli limanları olan kucaklarını miniklerine sunarlar.