Keçem Nedir?

Kanguru Erken Çocukluk Eğitim Modeli, Mavi Kanguru Anaokullarında kullanılan erken çocukluk eğitim modelidir. Bu model; Mavi Kanguru’nun kurucusu Gelişim Psikolojisi Uzmanı Cihan Züleyha Aydın Özdemir’in anneliğinden, akademik çalışmalarından, Mavi Kanguru Oyun Gruplarında edinilen deneyimden, Mavi Kangurudan hizmet alan tüm anne-baba ve çocukların katkılarından gelişmiş özgün bir modeldir. Bu modeli özgün kılan temel özellikleri:

 • Türk kültüründen doğmuştur. Kültürümüze özgüdür. Bize aittir. Bu modelde yetiştirilmiş çocuklar kültürel değerleri hakkında fikir sahibidir. Kültürümüzün değerleri ve güzellikleri hakkında fikir sahibi olarak yetişen miniklerimiz, Batı kültürünün baskınlığından korunarak, muazzam bir özgüven ile yetişirler.
  • Bu kültürel değer algısı yerleştirilirken başka hiçbir kültür yerilmez, azımsanmaz. Böylece bu modelde yetişen miniklerimiz kendileri olmaktan memnun, farklılıklara saygı duyan ve önem veren, başkaları ile değil sadece kendisi ile yarışan, mutlu ve memnun insanlar olarak yetişirler.
 • Model tasarlanırken, çocukların anaokulu sonrasında akademik kaygılarla kurgulanmış bir eğitim sistemine dahil olacakları gerçeği dikkate alınmıştır. Dayanıklılık, baş etme mekanizmaları, çözüm odaklı bakış açısı Mavi Kanguru Çocuklarının özenle çalışılan alanlarıdır. Bu sayede Mavi Kanguruda yetişen çocuklar, erken çocukluk eğitimi sonrasında akademik yaşamlarında yüzleşecekleri zorluklara hazırlanmış sağlam birer birey olarak yetişirler.
 • Çocuk odaklı bir modeldir. Çocuklar, içsel motivasyonları ile hareket ettiklerinde olağanüstü bir öğrenme deneyimi yaşarlar. Bu öğrenme hem keyifle hem de fark etmeden gerçekleşir. Öğrenme anında yaşanan bu olumlu duygular, beyinde öğrenmeye dair olumlu tutumların gelişmesine sebep olur. Mavi Kanguru Minikleri, öğrenmekten keyif alan bireyler olurlar. Miniklerimiz her gün yaptıkları takım toplantılarında o günkü programlarının üzerinden geçerler. Fikirlerini sunarlar ve programlarında mümkün olan değişiklikleri yaparlar.
 • Bireysel farklılıkları gözetir: Her çocuk kendi hikâyesini yazar. Kendi hikâyesini yazması desteklenen her çocuk mutlaka mutlu bir birey olur. Mutlu bireyler başarılı bireylerdir.
 • Bireysel gelişimsel farklara özen gösterir: 14 kişiden oluşan takımlar (genel eğitim literatüründe sınıfa benzer) bireysel gelişim değerlendirmeleri sonucu yerleştirilen çocuklardan oluşur.
 • Çocukların içindeki liderlik özelliklerine vurgu yapılır: Her çocuğun çok iyi yaptığı bir şey vardır. Takımların yıl boyunca yaptığı proje ve etkinliklerde, her çocuğun belli bir süre takımına liderlik etmesi sağlanır.
 • Yetişkinlerle çocuklar arasında hiyerarşik bir ilişki yerine, dayanışma odaklı bir ilişki kurulur: Modelde öğretmen kavramı kullanılmaz. Modeldeki uzmanlar ‘Takım Rehberleri’dir. Takım rehberleri, kendi ajandalarında bulunan öğrenme hedeflerini takımlarının ne zaman ve nasıl kazanacağı konusunda baştan fikir yürütmezler. Öğrenme, takımın kendilerine sunulan fiziksel ve zihinsel uyaranlara verdiği tepkilerin rehber tarafından minimum yönlendirmesi ile oluşur.
 • Sınıflar yerine istasyonlar vardır: Tüm gününüzü bir odada geçirmek yetişkinlikte bile ne kadar zor değil mi?! KEÇEM’de çocuklar gün içinde materyaller ve tekniklere göre ayrıştırılmış çeşitli istasyonlarda etkinlikler yaparlar. Böylece hem hareketin bereketinden faydalanırlar hem de aynı temayı farklı mekân ve materyallerle çalışarak öğrenmelerini pekiştirirler. Bu yöntem öğrenmede bireysel farklılıkları da destekler. Bilişsel odada yapılan bir matematik etkinliğinde öğrenmesi gerçekleşmemiş bir miniğin aynı konuyu müzik odasında çalıştığında muazzam bir performans gösterme olasılığı yüksektir. Çünkü her çocuk öğrenir fakat her birinin öğrenme yöntemi ve modalitesi diğerinden farklıdır. İstasyonlarımız:
  • Motor Gelişim Odası: Dev mavi legolar, sünger oyun grupları, salıncaklar, tırmanma, denge ve duyu bütünleme ekipmanları ile donatılmış Kaba Motor Geliştirme İstasyonumuzda çocuklarımız doyasına oynayacak ve kaba motor gelişimleri desteklenecek.
  • Duyusal Oda: Kinetik kumdan bakliyatlara, parmak boyalarından köpük boyalara çok çeşitli uyaranların bulunduğu istasyonumuzda çocuklarımız bolca kirlenecek, eğlenecek ve öğrenecek.
  • Hayal Odası: Odanın köşesindeki iki katlı eski İstanbul evi, Manavı ve Eskici dükkanı, hayal gibi bir masal alanı, gerçek boyutlarda bir tiyatro sahnesi: Bu istasyonda çocukların hayal gücünün sınırları genişleyecek.
  • Bilişsel Oda: İstasyonumuzun tavanını uzaya benzettik çünkü istikbalin göklerde olduğuna inanıyoruz. Uzayı merak eden bir çocuğun bilim aşkına tutulmama ihtimali yok.
  • Müzik-Ritim Odası: 36 m2’lik kocaman bir odayı ayırdık müzik istasyonuna. Diledikleri gibi hareket edip müziğin ritmini doyasına içselleştirsinler diye.
  • Kum-Su-Toprak İstasyonu: Bahçemizde gerçek boyutlarda bir mutfak, tırmanması epey zorlu bir iskele, salıncaklar, kaydıraklar, ekim dikim alanları ve kum havuzumuz var. Fakat en kıymetlimiz hikayesi ile bize ilham veren koca çınar ağacımız. Bu çınar, kurucumuz Cihan Hanımın uzun zamandır hayal ettiği fakat bir türlü bulamadığı bir bahçe oyun malzemesiydi. Temmuz ayında İstanbul’u vuran dolu fırtınasından sonraki gün İstanbul Erkek Lisesi İlkokulunu ziyarete giden Cihan Hanım bu koca çınarı bahçede görüp okul müdüründen istemiş. Okul müdürü fırtınanın etkisi ile kökünden kopup lisenin bahçesine düşen bu asırlık çınarların tescilli olduğu gerekçesi ile reddetmiş Cihan Hanımı. Fakat Cihan Hanım bu çınarın düşlerindeki çınar olduğuna o denli inanmış ki peşini bırakmamış bu çınarın. Aradan geçen 4 günün sonunda bir telefon gelmiş. Arayanlar ‘Cihan Hanımın burada bir ağacı var. Gelip alsın artık!’ demişler. Şimdi o güzel çınar Mavi Kanguru çocuklarına yatay düzlemde ağaca tırmanmayı, dengede durmayı, doğa ile uyumlanmayı yaşatıyor.
  • Beslenme İstasyonu: Mutfağa dair her şey KEÇEM için çok önemlidir. Mavi Kanguru çocukları organik beslenmeyi, gastronomiyi, sofra adabını, güzel sunumlar yapmayı, paylaşmayı, israf etmemeyi ve nezaketi bu istasyondaki aktivitelerde öğrenirler.
 • KEÇEM’in çocuğa yaklaşımı bütüncül olmakla birlikte sosyal duygusal gelişim bizim için çok önemli bir yer tutar: Yeni doğmuş sağlıklı bir bebek ne yapar? Başka insan yüzlerine ilgi gösterir. Hareketleri, duygularına göre şekillenir. İyi hissettiren şeye yaklaşır ve gülümser, kötü hissettiren şeyden yüz çevirir ve ağlar. Ayrıca, beyindeki öğrenme merkezi ile duyguların kaynağı olan merkezler yan yanadır. Bu sebeple içinde yoğun duyguların barındığı anılarımız, olumlu-olumsuz, hafızamızda sağlam bir yer edinir. Özetle, bizim için önce çocuklarımızın mutluluğu önemlidir. Mutlu çocuk motivasyonu yüksek çocuk demektir ve motivasyon varsa insanın başaramayacağı bir şey yoktur.
 • Mahremiyet Eğitimine önem verilir. Çocukların duygusal yüksek yararını sağlamak adına kendilerini koruma becerileri kazanmaları temel hedeflerimizdendir. Zira çocuk istismarı konusunda yetişkin gözetimi ve korumasının yetersiz kaldığı durumlarda çocuklarımız kendilerini koruyabilmelidir. Bu beceriyi kazandırmak için uzmanlarımız gözetiminde uygulanan mahremiyet eğitimini ailelerimize verdiğimiz eğitimlerle destekliyoruz.
 • İlişkisel bir modeldir: Çocukların bizlerle, akranları ile, mekanla ve kendileri ile kurdukları fiziksel ve duygusal ilişki-bağ çok değerlidir. Bu ilişkilerin sağlıklı ve güçlü olması modelin temel hedeflerindendir.
 • Doğa, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Doğa ile temas halinde yaşayan bireylerin hem hayata bakışları gelişir hem çevreye saygıları pekişir. Ayrıca doğa çocukta muazzam bir motivasyon kaynağı sağlar.
 • Modelde ebeveynler eğitimin çok temel bir parçasıdır: Çünkü biz işimizin uzmanıyız, siz çocuklarınızın. Sizin desteğiniz ve iş birliğiniz olmadan çocuğunuzun yüksek yararını sağlayamayız.
 • Çocukların doğuştan getirdikleri soru sorma cesaretini destekleyen bir modeldir: Modelde çocuklarımızın eleştirel düşünme becerilerine, soru sorma heves ve cesaretlerine özen gösterilir. Çocukların felsefe ile tanışmaları için en ideal zamandır erken çocukluk dönemi zira biz onları kalıplarımıza sokmadan önce onlar zaten muazzam birer filozof gibi düşünürler.

Keçem Pratikleri

 • Bireysel Oryantasyon Programı: Akademik başarının temeli okula karşı geliştirilen olumlu algıda yatar. Okul algısının olumlu ya da olumsuz olacağı çocuklarımızın okul diye adlandırdıkları ilk deneyimleriyle belirlenir. Her çocuğun deneyimleri, ailesi ile kurduğu bağ, sosyal yaşamı farklıdır. Doğal olarak kurumsallaşmaya vereceği tepki de farklı olacaktır. KEÇEM’de çocuklar ebeveynlerinden koparılıp, ağlatılmaz. Ailelerimizin desteği ile, her bir çocuğumuzun kurumumuza adaptasyonu için ne gerekiyorsa uzmanlarımız ve aile işbirliği ile belirlenir ve uygulanır.
 • İstasyon Eğitim Modeli: Çocukların, materyalleri açısından farklılaştırılmışmış mekânlarda, çeşitli deneyimler üzerinden tek konuyu öğrenmelerini hedefleyen sistemimizde hem mekân değişiminin canlandırıcı etkisi hem de konuların farklı materyal ve etkinliklerle pekiştirilmesi sağlanır.
 • Proje Grupları: Belli bir hedefi olan, belli bir süreye yayılan çalışmalarla her bir takım kendi projelerini geliştirir. Geliştirilen projeler grubun ürünüdür fakat her bir birey kendi katkısının farkındadır.
 • Sosyal Sorumluluk Projesi: Çocuğumuzun içindeki şiddeti yok etmenin yolu, onun içindeki kahramanı ortaya çıkarmaktır. Çocuklarımız, başkalarına yardım edebildiklerinde işte bu kahraman ortaya çıkacaktır.
 • Bebek Gözlemi: Çocuklarda ‘empati’ ve ‘sorumluluk’ geliştirdiği kanıtlanmış olan bu çalışmada çocuklarımız, bir annenin bebeğine bakım verme sürecini belli bir süre takip ederler. Anneye istedikleri soruları sorabilirler. Bir bebeğin 6 aylık gelişim ve bakım sürecini gözlemlemek çocuklarımızda muazzam etki bırakır. Bu programın kardeşe hazırlık sürecinde de olumlu etkileri olduğu ön görülmektedir.
 • İstişare (Danışma) Toplantıları: Hayatının ilk ve en demokratik toplantılarına katılacak miniğiniz. Her sabah, grup rehberi eşliğinde günün değerlendirmesinin yapıldığı ve güne dair kararların alındığı bu toplantılar çocukların bireyler olarak ne denli önemli olduklarını hissetmelerine ve daha birçok şeye katkı yapacak.
 • Evrensel İnsani Değerler Eğitimi: Grup rehberlerinin zihninde her zaman bu soru olur: ‘Bugün bu grupta hangi evrensel değerlere değinebildik?’. Mavi Kanguru Çocuklarının dünyayı değiştiren, güzelleştiren, nazik, merhametli, cesur, girişken, insancıl, doğaya ve diğer canlılara saygılı birer birey olmaları en temel hedeflerimizden.
 • Erken Çocuklukta Felsefe: Soru soran çocuklar yetiştirebilmek için hep birlikte felsefe çalışacağız.
 • Sistematik Gelişim Değerlendirme: Miniklerimiz program başında ve sonunda pedagogların uyguladığı gelişim testleri ile takip edilir.
 • Ebeveyn Katılımı: Erken çocukluk eğitiminde ebeveynlerin rolü çok kritiktir. Bu sebeple ailelerimizle sürekli iletişim halinde, miniklerimizin bireysel ihtiyaçlarını hem takip ediyor hem de yaşanan sıkıntılara ailelerimizin iş birliği ile çözümler üretiyoruz.
 • Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Güçlendirme: Miniklerimizin aileleri ile sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri bizim için önemli. Bu sebeple ailelerimizle, Pedagoğumuzun rehberliğinde Theraplay çalışmaları yaparız.
 • Adab-ı Muaşeret Eğitimi: KEÇEM, özgürlükçü ve çocuk odaklıdır. Miniklerimiz hem öz güvenli, hem kendi sınırlarını koruyabilen hem de gereken ölçüde nazik davranan bireyler olurlar. ‘Teşekkür ederim’, ‘Rica ederim’, ‘Lütfen’ günlük dillerinin bir parçasıdır.
 • Günlük Yaşam Becerileri Geliştirme Eğitimi: Uzmanlar tarafından geliştirilmiş oyuncak ve materyallerin yanı sıra evde kullanılan günlük yaşam gereçleri de miniklerimizin etkinlik alanlarında bulunur. Süpürmeyi, çamaşır asmayı ya da masa kurmayı öğrenirler.
 • İletişim Becerileri Eğitimi: İletişim, ilişkinin doğru gitmesi için kritik öneme sahiptir. Çocuklar için iletişim becerileri eğitimi KEÇEM’in önemli bir parçasıdır.
 • Oyun Terapisi Grup Aktiviteleri: Oyun Terapisi, çocuklardaki birçok duygusal ve davranışsal problemin çözümünde kullanılan değerli bir araçtır. Oyun terapisi grup aktiviteleri KEÇEM’de önemli bir yer tutar.
 • Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Becerileri Kazandırma: Yemek saati sadece yemek saati değildir. Birçok beceri ve değerin kazanıldığı muazzam bir deneyimsel öğrenme zamanlarıdır. KEÇEM minikleri organik tarımdan, etiket okumaya birçok sağlıklı beslenme alışkanlığını kazanır.
 • Misafir Takım Uygulaması: Mutfağımızda çalışabilen miniklerimiz, diğer takımları ağırladıkları keyifli çay partileri düzenlerler. Bu partilerde grup rehberleri sadece gözlemci ve gerekli durumlarda destekçi rolü oynarlar.
 • İkinci dil: KEÇEM’de ülkenin eğitim sisteminin gerektirdiği bir dil çocuklara oyun odaklı modelde kazandırılır. Bu oyun odaklı dil öğrenim modeli sadece dilin fark edilmeden öğrenilmesini sağlamaz, aynı zamanda dil öğrenmeye dair olumlu bir algı da oluşturur. Bu sayede miniklerimiz ileride yabancı dil öğrenme konusunda bir adım önde olurlar.

Branş Dersleri

 • İngilizce
 • Modern Dans
 • Bale
 • Çocuk Yogası
 • Origami
 • Gitar
 • İşaret Dili
 • Mutfak Sanatları
 • Görsel Sanatlar
 • Orff
 • Organik Yaşam
 • Drama
 • Jimnastik
 • Satranç