Uyguladığımız eğitim modeli (KEÇEM) kanguruların kendi yavrularına yaklaşımlarına benziyor. Kangurular henüz dünyaya adapte olma becerileri gelişmemiş, fasülye kadar olan yavrularını keselerinin içinde büyütürler. Bu minik kangurular kesenin içindeki memeden beslenir. Ne zaman ki hazır hisseder, anne kangurunun kesesinden dışarı bir bakış atar. Bu bakışın heyecanı ve kaygısı öyle büyüktür ki yavru kanguru rahatlamak için hemen kesenin içine iner. Yavru kanguru için kocaman olan bu deneyim anne kesesinde sindirilirken yavru kanguru bir sonraki adım için güç toplar. Bu kez dışarı tüm kafası ile bakar. Her seferinde dış dünyaya biraz daha açılır ve bu açılmanın onda yarattığı kaygıyı annesinin kesesinin içine sığınarak dindirir. Anne kanguru yavrusunun bu çok doğal sürecinde hep orada hazır durur. Dış dünyaya açılması için gereken desteğe ve güvene sahip olan yavru kanguru bu kritik dönemi güvenle atlatır.

Tıpkı kangurular gibi; Mavi Kanguru ebeveynleri de  çocuklarının neye ne kadar hazır olduklarını dikkate alır. Çocukları dünyayı keşfederken hep olmaları gerektiği kadar uzakta dururlar. Ne çok yakın, ne çok uzak. Böylece Mavi Kanguru çocukları, ebeveynlerine ihtiyaç duyduğunda güvenli liman olan ebeveyn kucaklarını nerede bulacaklarından emin olur.