Okulumuzda Kanguru Erken Çocukluk Eğitim Modeli (KEÇEM) ile zenginleştirilmiş Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim müfredatı uygulanır.

Keçem Nedir?

Kanguru Erken Çocukluk Eğitim Modeli, Mavi Kanguru Anaokullarında kullanılan erken çocukluk eğitim modelidir. Bu model; Mavi Kanguru’nun kurucusu Gelişim Psikolojisi Uzmanı Cihan Züleyha Aydın Özdemir’in anneliğinden, akademik çalışmalarından, Mavi Kanguru Oyun Gruplarında edinilen deneyimden, Mavi Kanguru’da hizmet veren tüm eğitimci ekibin ve Mavi Kangurudan hizmet alan tüm anne-baba ve çocukların katkılarından gelişmiş özgün bir modeldir. Bu modeli özgün kılan temel özellikleri:

 • Spectrum Projesi: Bundan 40 yıl önce Harvard ve Tufts Universiteleri hocaları iş birliği ile geliştirilen, aynı ekip tarafından uygulanan ve test edilen, 3-6 yaş çocukların yetenekleri ve eğilimleri hakkında detaylı bir değerlendirme ve müfredatı kapsayan bir projedir. Bu projenin KEÇEM pratiği haline getirilmesi için 3 yıl süren bir çalışma yapılmıştır. Mavi Kanguru Çocukları, 4 yaş grubunda Spectrum değerlendirmesine alınır ve sonraki yıl Spektrum müfredatını uygular.
 • EQ ACADEMY: Çocuk gelişimine bütüncül bir açıdan bakmakla birlikte Kanguru Anaokullarında çocukların sosyal-duygusal gelişimleri en önemli konu olarak ele alınır. Bu bağlamda okulumuzda EQ ACADEMY – Duygusal Zeka Akademisi adı altında özel bir gelişim destek programı uygulanır. Mavi Kanguru Anaokulu olarak temel hedefimiz; kendini tanıyan, özelliklerinin, becerilerinin ve duygularının farkında, ruhsal dayanıklılığı yüksek, bilinçli, özgüvenli ve mutlu çocuklar yetiştirmektir. Bu temel hedef gerçekleştiğinde çocukların yaşam boyu olumlu bir öğrenme deneyimi yaşamaları  kolaylaşır. Bu program sayesinde çocuk bireysel özelliklerini koruyarak grubun özgün bir parçası olur.  Mavi Kanguru Çocukları okul kavramı hakkında olumlu aktarımlar geliştirmiştir. Toplum içinde kendini rahat ve doğru ifade eder. Çünkü Mavi Kanguru Çocukları MUTLU – ÖZGÜVENLİ – NAZİK bireylerdir.
 • Okulumuzda ruhsal olgunluk kadar değer verilen bir diğer alan çocuklarımızın fiziksel gelişimidir. Bu bağlamda okulumuzdaki tüm çocuklarımız doğal olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Mavi Kanguru Spor Kulübüne de üye olmuş olurlar. Dileyen ailelerimiz çocuklarımıza erken yaşta sporcu lisansı çıkartabilirler.
 • Okulumuz kişinin içinde doğduğu ve ait olduğu topraklardan gurur duyması halinde kendini sevip kendine güvenebileceğine inanır. Bu sebeple müfredatımızda bu ülkenin övünülesi değerlerine sıkça yer verilir. Bu kültürel değerlilik algısı yerleştirilirken başka hiçbir kültür yerilmez, azımsanmaz. Böylece bu modelde yetişen çocuklarımız kendileri olmaktan memnun, farklılıklara saygı duyan ve önem veren, mutlu ve memnun insanlar olarak yetişirler.
 • KEÇEM tasarlanırken, çocukların anaokulu sonrasında akademik kaygılarla kurgulanmış bir eğitim sistemine dahil olacakları gerçeği dikkate alınmıştır. Dayanıklılık, baş etme mekanizmaları, çözüm odaklı bakış açısı ve esneklik Mavi Kanguru Çocuklarının özenle çalışılan alanlarıdır. Bu sayede Mavi Kanguruda yetişen çocuklar, erken çocukluk eğitimi sonrasında akademik yaşamlarında yüzleşecekleri zorluklara hazırlanmış sağlam birer birey olarak yetişirler. Küçük yaş gruplarında yavaş yavaş kitap çalışmalarına ısındırılan çocuklarımız, ilkokula hazırlık sınıfında (5 yaş) akademik kazanımları konusunda yoğun destek alırlar.
 • Çocuk odaklı bir modeldir. Çocuklar, içsel motivasyonları ile hareket ettiklerinde olağanüstü bir öğrenme deneyimi yaşarlar. Bu öğrenme hem keyifle hem de fark etmeden gerçekleşir. Öğrenme anında yaşanan bu olumlu duygular, beyinde öğrenmeye dair olumlu tutumların gelişmesine sebep olur. Mavi Kanguru Çocukları, öğrenmekten keyif alan bireyler olurlar. Çocuklar, her gün yaptıkları takım toplantılarında o günkü programlarının üzerinden geçerler. Fikirlerini sunarlar ve programlarında mümkün olan değişiklikleri yaparlar.
 • Bireysel farklılıkları gözetir: Her çocuk kendi hikâyesini yazar. Kendi hikâyesini yazması desteklenen her çocuk mutlaka mutlu bir birey olur. Mutlu bireyler başarılı bireylerdir.
 • Bireysel gelişimsel farklara özen gösterir: Sınıflar 16 kişiden oluşur. Çocukların hangi grubun parçası olacağı çocukların bireysel gelişimsel özellikleri ile belirlenir.
 • Çocukların içindeki liderlik özelliklerine vurgu yapılır: Her çocuğun çok iyi yaptığı bir şey vardır. Takımların yıl boyunca yaptığı proje ve etkinliklerde, her çocuğun belli bir süre takımına liderlik etmesi sağlanır.
 • Yetişkinlerle çocuklar arasında hiyerarşik bir ilişki yerine, dayanışma odaklı bir ilişki kurulur: Modelde öğretmen kavramı kullanılmaz. Modeldeki uzmanlar ‘Takım Rehberleri’dir. Takım rehberleri, kendi ajandalarında bulunan öğrenme hedeflerini takımlarının ne zaman ve nasıl kazanacağı konusunda baştan fikir yürütmezler. Öğrenme, takımın kendilerine sunulan fiziksel ve zihinsel uyaranlara verdiği tepkilerin rehber (Öğretmen) tarafından minimum yönlendirmesi ile oluşur.
 • İlişkisel bir modeldir: Çocukların bizlerle, akranları ile, mekanla ve kendileri ile kurdukları fiziksel ve duygusal ilişki-bağ çok değerlidir. Bu ilişkilerin sağlıklı ve güçlü olması modelin temel hedeflerindendir.
 • Doğa, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Doğa ile temas halinde yaşayan bireylerin hem hayata bakışları gelişir hem çevreye saygıları pekişir. Doğa, çocuk için muazzam bir motivasyon kaynağıdır.
 • Modelde ebeveynler eğitimin temel bir parçasıdır: Çünkü biz işimizin uzmanıyız, siz çocuklarınızın. Sizin desteğiniz ve iş birliğiniz olmadan erken çocukluk eğitiminde maksimum başarıya erişmemiz mümkün olmaz.
 • Çocukların doğuştan getirdikleri soru sorma cesaretini destekleyen bir modeldir: Modelde çocuklarımızın eleştirel düşünme becerilerine, soru sorma heves ve cesaretlerine özen gösterilir. Çocukların felsefe ile tanışmaları için en ideal zamandır erken çocukluk dönemi zira biz onları kalıplarımıza sokmadan önce onlar zaten muazzam birer filozof gibi düşünürler.

Keçem Pratikleri

 • Kişiselleştirilmiş Oryantasyon Programı: Akademik başarının temeli okula karşı geliştirilen olumlu algıda yatar. Okul algısının olumlu ya da olumsuz olacağı çocuklarımızın okul diye adlandırdıkları ilk deneyimleriyle belirlenir. Her çocuğun deneyimleri, ailesi ile kurduğu bağ, sosyal yaşamı farklıdır. Doğal olarak kurumsallaşmaya vereceği tepki de farklı olacaktır. KEÇEM’de çocuklar ebeveynlerinden koparılıp, ağlatılmaz. Ailelerimizin desteği ile her bir çocuğumuzun kurumumuza adaptasyonu için ne gerekiyorsa uzmanlarımız ve aile işbirliği ile belirlenir ve uygulanır.
 • Proje Grupları: Belli bir hedefi olan, belli bir süreye yayılan çalışmalarla her bir takım kendi projelerini geliştirir. Geliştirilen projeler grubun ürünüdür fakat her bir birey kendi katkısının farkındadır.
 • Sosyal Sorumluluk Projesi: Çocukları şiddet eğiliminden alıkoyacak şey onların içindeki kahramanı ortaya çıkarmaktır. Çocuklarımız, başkalarına yardım edebildiklerinde işte bu kahraman ortaya çıkacaktır.
 • Bebek Gözlemi: Çocuklarda ‘empati’ ve ‘sorumluluk’ geliştirdiği kanıtlanmış olan bu çalışmada çocuklarımız, bir annenin bebeğine bakım verme sürecini belli bir süre takip ederler. Anneye istedikleri soruları sorabilirler. Bir bebeğin 6 aylık gelişim ve bakım sürecini gözlemlemek çocuklarımızda muazzam etki bırakır.
 • Sabah Toplantıları: Hayatının ilk ve en demokratik toplantılarına katılacak çocuklar. Her sabah, grup rehberi eşliğinde günün değerlendirmesinin yapıldığı ve güne dair kararların alındığı bu toplantılar çocukların öz değerlerini hissetmelerini sağlar.
 • Evrensel İnsani Değerler Eğitimi: Grup rehberlerinin zihninde her zaman bu soru olur: ‘Bugün bu grupta hangi evrensel değerlere değinebildik?’
 • Erken Çocuklukta Felsefe: Soru soran çocuklar yetiştirebilmek için felsefe eğitimi programımızda önemli bir yer tutar.
 • Sistematik Gelişim Değerlendirme: Çocuklarımızın gelişimi program başında ve sonunda uygulanan gelişim testleri ve gözlem raporları ile takip edilir.
 • Ebeveyn Katılımı: Erken çocukluk eğitiminde ebeveynlerin rolü çok kritiktir. Bu sebeple ailelerimizle sürekli iletişim halinde, çocuklarımızın bireysel ihtiyaçlarını hem takip ediyor hem de yaşanan sıkıntılara ailelerimizin iş birliği ile çözümler üretiyoruz.
 • Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Güçlendirme Etkinlikleri: Çocuklarımızın aileleri ile sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri bizim için önemli. Sağlıklı aile bağlarını destekleyebilmek için pedagog yönetiminde Theraplay çalışmaları yapılır.
 • Adab-ı Muaşeret Eğitimi: KEÇEM, özgürlükçü ve çocuk odaklıdır. Çocuklarımız hem öz güvenli, hem kendi sınırlarını koruyabilen hem de gereken ölçüde nazik davranan bireyler olurlar. ‘Teşekkür ederim’, ‘Rica ederim’, ‘Lütfen’ günlük dillerinin bir parçasıdır.
 • Günlük Yaşam Becerileri Geliştirme Eğitimi: Uzmanlar tarafından geliştirilmiş oyuncak ve materyallerin yanı sıra evde kullanılan günlük yaşam gereçleri de miniklerimizin etkinlik alanlarında bulunur. Süpürmeyi, çamaşır asmayı ya da masa kurmayı öğrenirler.
 • İletişim Becerileri Eğitimi: İletişim, ilişkinin doğru gitmesi için kritik öneme sahiptir. Çocuklar için iletişim becerileri eğitimi KEÇEM’in önemli bir parçasıdır.
 • Oyun Terapisi Grup Aktiviteleri: Oyun Terapisi, çocuklardaki birçok duygusal ve davranışsal problemin çözümünde kullanılan değerli bir araçtır. Oyun terapisi grup aktiviteleri KEÇEM’de önemli bir yer tutar.
 • Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Becerileri Kazandırma: Yemek saati sadece yemek saati değildir. Birçok beceri ve değerin kazanıldığı muazzam bir deneyimsel öğrenme zamanlarıdır. KEÇEM çocukları organik tarımdan, etiket okumaya birçok sağlıklı beslenme alışkanlığını kazanır.
 • Misafir Takım Uygulaması: Mutfağımızda çalışabilen miniklerimiz, diğer takımları ağırladıkları keyifli çay partileri düzenlerler. Bu partilerde grup rehberleri sadece gözlemci ve gerekli durumlarda destekçi rolü oynarlar.
 • İkinci dil: KEÇEM’de ülkenin eğitim sisteminin gerektirdiği bir dil çocuklara oyun odaklı modelde kazandırılır. Bu oyun odaklı dil öğrenim modeli sadece dilin fark edilmeden öğrenilmesini sağlamaz, aynı zamanda dil öğrenmeye dair olumlu bir algı da oluşturur. Bu sayede çocuklarımız ileride yabancı dil öğrenme konusunda bir adım önde olurlar.
 • Uyku saati: Öğlen uykusu uyuma alışkanlığı olan miniklerimizin, rüya gibi bir odada uyumalarına fırsat tanınır. Uyumaya direnen, bu alışkanlığını kaybetmek üzere olan miniklerimiz uyumaya zorlanmaz.

Branş Dersleri

Her yıl çeşitli alanlarda branş dersleri (Jimnastik, Yoga, İngilizce, İşaret Dili, Gastronomi, Organik yaşama giriş,  drama gibi) ders programının rutin bir parçası olarak sunulur. Buna ek olarak talep halinde Bale ya da enstrüman dersleri de sunulmaktadır.

Doğal Beslenme

‘Organik ve doğal beslenmek bir ayrıcalık değil, bir ihtiyaçtır.’

Özellikle çocuklar için…

Çünkü erken çocukluk dönemi hem zihinsel hem de fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde vücudumuza giren her besin bedenimizin yapıtaşına dönüşür. ‘‘Ne yiyorsak, o’yuz’’ söylemi çocuklukta çok daha derin bir anlam kazanır. Çünkü bu dönemde atılan sağlam temeller ruhsal ve fiziksel sağlığın güvencesidir.

Mavi Kanguru çocukları doğal ürünler ile beslenir. Tedarikçilerimizi birebir tanımak ve üretim koşulları hakkında bilgi sahibi olmayı önemsiyoruz.

Sadece mevsiminde yetişen ürünleri kullanıyoruz. Çocuklarımızın her lokmada vitamin ve mineral ihtiyaçlarının giderilirmesine önem veriyoruz. Menümüz çocukların günlük vitamin, mineral ve beslenme ihtiyaçları gözetilerek Uzman Gastorom ve Diyetisyen tarafından hazırlanmıştır.

Zeytinyağımız, kendi zeytinliklerimizde üretilen zeytinlerden yaşlı halamız tarafından süzülür. Tereyağımız ve peynirlerimiz Trabzon’daki yaylamızdan gönderilir. Ihlamurumuz Trabzon’daki köy evimizin bahçesindeki koca ağaçtan toplanır.

Mavi Kanguru Mutfak Aktiviteleri:
Erken yaşta edinilen alışkanlıkların yaşam tarzına dönüştüğünün farkındayız. Bu sebeple çocuklarımızın sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda erken yaşta bilinçlenmesini önemsiyoruz.

Mavi Kanguru Çocukları, paketli gıdaların etiketlerinin okunması gerektiğini öğrenir.

Organik ürün, GDO, katkı maddeleri gibi kavramları bilir.

Karbonhidrat içeren besinleri, protein besinlerinden ayırabilir.

Yıl içerisinde yaptığımız; market, organik Pazar, semt pazarı, tarla ve bostan gezileri ile besinlerin tohumdan sofraya yolculuklarını öğrenirler.

Bir nohut tanesinin hikâyesi ile doğaya saygı duymayı, ‘tane’nin kıymetini bilmeyi öğrenirler.

Besinin değerini fark ederler. Yemek sonrası her bir grubun tabaklarında kalan yemek atıkları hassas tartıda tartılır. Öğretmenler sadece tartı sonucunu bildirir ve listeye yazar. Örtük biçimde, tabakta yemek bırakmama davranışı kazandırılır.

Mümkün olan her öğünde çocuklarımız kendi yemeklerini kendileri alır. Mutfak etkinlikleri ile birbirleri için yemek hazırlar ve misafircilik oyununda birbirleri ağırlayıp ikramda bulunurlar.

Kayıt

Mavi Kanguru Anaokulu ailesine katılmak için izlemeniz gereken yol:

 1. Öncelikle size özel tanıtım için randevu almanız gerekiyor. Randevu için ön kayıt formunu doldurabilir ya da 0545 716 8010’dan arayabilirsiniz.
 2. Ön görüşme sonucunda ailemize katılmaya karar verirseniz, sizi daha yakından tanımak için düzenlenen Pedagog görüşmesine davet edilirsiniz.
 3. Bu görüşme sonucunda karşılıklı onayımız olursa kaydınızı bu aşamada gerçekleştirebilirsiniz.
 4. Kayıttan sonra çocuğumuzun hangi grupta yer almasının daha doğru olacağını belirlemek ve çocuğunuza uygun oryantasyon planlamasının yapılması için psikoloğumuz sizinle bir görüşme yapar.

Ön Kayıt Formu

Anaokulumuza ön kayıt yaptırmak için aşağıdaki formu doldurunuz. Hemen sizinle iletişime geçelim!

Error: Contact form not found.