Çocuğumu Hangi Uzman Görmeli? Pedagog, Çocuk Psikoloğu, Çocuk Psikiyatristi?

Ailelerin aklını kurcalayan en önemli sorunlardan birisi, bir sorun yaşadıkları zaman kime gidecekleridir. Etraftan çocuğun bir pedagog tarafından görülmesi salık verilir çoğu zaman. Aile de buna istinaden pedagog arayışına girer ancak o zaman başka bir uzmanlık alanı (Psikolog) ile karşılaşır ve kafaları karışır.  Şimdi kime gidilmeli? Psikolog mu çocuğumuza daha iyi yardımcı olur yoksa bir pedagog mu?

Bu ikileme bir açıklama getirelim. Öncelikle şunu söylemekte fayda var, üniversitelerdeki pedagoji bölümleri 1982 yılında kapatılmıştır. Bu demek oluyor ki o yıllardan itibaren ülkemizdeki üniversitelerde “pedagog” ünvanlı uzmanlar mezun olmamaktadır. Bazı üniversiteler “pedagojik formasyon” adı altında kurslar açmakta ancak bu eğitimleri tamamlamış kişiler, ailelerin yaşadığı sorunları çözme konusunda eğitim almamaktadırlar. Bu eğitim, eğitim fakültesi çıkışlı olmayıp öğretmen olarak atanmak isteyen kişilerin aldığı bir eğitimdir.

Ülkemizde, üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olan kişiler, bu eğitim süreci sonrasında belirli bir yetkinliğe gelmekte ancak psikoterapist ünvanı almamaktadırlar. Bunun için klinik psikoloji alanında uzmanlık/yüksek lisans yapmış olmak ya da lisans üstü eğitime ek olarak bir ya da bir kaç terapi okulundan eğitim almak gerekmektedir. Çocuklar, ergenler, bireyler ve ailelerle yapılan terapi seansları özel uzmanlık gerektirmektedir.

Ailelerin zihnini sorgulayan bir diğer soru da çocuklarının bir psikiyatrist ya da bir psikolog tarafından mı takip edileceğidir. Psikolog ve psikiyatrist arasındaki en temel fark, psikiyatristlerin, üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olmuş ve uzmanlıklarını psikiyatri alanında yapmış olmalarıdır. Psikologlar ise üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinden mezun olmakta ve uzmanlaşmak için yüksek lisans ve/veya doktora yapmaktadırlar. Dolayısıyla psikiyatristler uygun gördüklerinde reçete yazabilir, ilaç kullanımı isteyebilirler. Tıp eğitimine ek olarak bir ya da daha fazla terapi okulundan gerekli eğitimlerini tamamlamış Psikiyatristler de terapi yöntemi ile müdahalede bulunabilir. En ideal model Psikolog ve Psikiyatristlerin birlikte çalıştığı, bireyi bütüncül olarak değerlendirdikleri modeldir. Bazı durumlarda psikiyatristler çocukların ilaç düzenlemeleri konusunda yardımcı olup terapi sürecini psikologlara bırakmaktadır. Psikologlar da psikiyatrik değerlendirme ihtiyacı olan danışanlarını, uzman doktorlara yönlendirmekte ve süreci birlikte takip etmektedirler.

Daha iyi bilgi almak için lütfen merkezimizi arayarak çocuğunuzun hangi uzmana gitmesi gerektiği konusunda yönlendirme talep ediniz.

Klinik Psikoloji Uzmanı
Çiğdem Akyıldız