İngiltere Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) üyesi 1500 çocuk doktorunun imzaladığı ve hükümete ilettiği mektup:

Okula verilen bu benzeri olmayan aranın bir neslin gelişimini yaralayacağından endişe duyuyoruz.
Çocukların çoğu COVID-19’u semptomsuz atlatıyor fakat sürecin psikolojik sağlık ve sosyal gelişim üzerine etkisinin şiddetli olacağı kanaatindeyiz.
Okulsuzluk, çocuklar arasında zaten varolan sosyal eşitsizliklerin olumsuz etkilerini (Okulu terk, standart dil ve matematik becerisi edinememe gibi) daha da derinleştirecek.
Okul sadece bilgi edinme yeri değildir.
Birleşik Krallıklar Yöneticilerinin acilen okulların açılmasına dair açık ve net bir plan yayınlamasını ve çocuklarda oluşan yaraların sarılması yönünde çalışma başlatmasını talep ediyoruz.
Acilen böyle bir eylem planı uygulanmazsa Covid 19’un etkileri pandemi ile sınırlı kalmayacak, çocukların yaşamlarını ciddi şekilde sınırlayacaktır.