Keçem Nedir?

Kanguru Erken Çocukluk Eğitim Modeli, Mavi Kanguru Anaokullarında kullanılan erken çocukluk eğitim modelidir. Bu model; Mavi Kanguru’nun kurucusu Gelişim Psikolojisi Uzmanı Cihan Züleyha Aydın Özdemir’in anneliğinden, akademik çalışmalarından, Mavi Kanguru Oyun Gruplarında edinilen deneyimden, Mavi Kanguru’da hizmet veren tüm eğitimci ekibin ve Mavi Kangurudan hizmet alan tüm anne-baba ve çocukların katkılarından gelişmiş özgün bir modeldir. Bu modeli özgün kılan temel özellikleri:

 • Spectrum Projesi: Bundan 40 yıl önce Harvard ve Tufts Universiteleri hocaları iş birliği ile geliştirilen, aynı ekip tarafından uygulanan ve test edilen, 3-6 yaş çocukların yetenekleri ve eğilimleri hakkında detaylı bir değerlendirme ve müfredatı kapsayan bir projedir. Bu projenin KEÇEM pratiği haline getirilmesi için 3 yıl süren bir çalışma yapılmıştır. Mavi Kanguru Çocukları, 4 yaş grubunda Spectrum değerlendirmesine alınır ve sonraki yıl Spektrum müfredatını uygular.
 • EQ ACADEMY: Çocuk gelişimine bütüncül bir açıdan bakmakla birlikte Kanguru Anaokullarında çocukların sosyal-duygusal gelişimleri en önemli konu olarak ele alınır. Bu bağlamda okulumuzda EQ ACADEMY – Duygusal Zeka Akademisi adı altında özel bir gelişim destek programı uygulanır. Mavi Kanguru Anaokulu olarak temel hedefimiz; kendini tanıyan, özelliklerinin, becerilerinin ve duygularının farkında, ruhsal dayanıklılığı yüksek, bilinçli, özgüvenli ve mutlu çocuklar yetiştirmektir. Bu temel hedef gerçekleştiğinde çocukların yaşam boyu olumlu bir öğrenme deneyimi yaşamaları  kolaylaşır. Bu program sayesinde çocuk bireysel özelliklerini koruyarak grubun özgün bir parçası olur.  Mavi Kanguru Çocukları okul kavramı hakkında olumlu aktarımlar geliştirmiştir. Toplum içinde kendini rahat ve doğru ifade eder. Çünkü Mavi Kanguru Çocukları MUTLU – ÖZGÜVENLİ – NAZİK bireylerdir.
 • Okulumuzda ruhsal olgunluk kadar değer verilen bir diğer alan çocuklarımızın fiziksel gelişimidir. Bu bağlamda okulumuzdaki tüm çocuklarımız doğal olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Mavi Kanguru Spor Kulübüne de üye olmuş olurlar. Dileyen ailelerimiz çocuklarımıza erken yaşta sporcu lisansı çıkartabilirler.
 • Okulumuz kişinin içinde doğduğu ve ait olduğu topraklardan gurur duyması halinde kendini sevip kendine güvenebileceğine inanır. Bu sebeple müfredatımızda bu ülkenin övünülesi değerlerine sıkça yer verilir. Bu kültürel değerlilik algısı yerleştirilirken başka hiçbir kültür yerilmez, azımsanmaz. Böylece bu modelde yetişen çocuklarımız kendileri olmaktan memnun, farklılıklara saygı duyan ve önem veren, mutlu ve memnun insanlar olarak yetişirler.
 • KEÇEM tasarlanırken, çocukların anaokulu sonrasında akademik kaygılarla kurgulanmış bir eğitim sistemine dahil olacakları gerçeği dikkate alınmıştır. Dayanıklılık, baş etme mekanizmaları, çözüm odaklı bakış açısı ve esneklik Mavi Kanguru Çocuklarının özenle çalışılan alanlarıdır. Bu sayede Mavi Kanguruda yetişen çocuklar, erken çocukluk eğitimi sonrasında akademik yaşamlarında yüzleşecekleri zorluklara hazırlanmış sağlam birer birey olarak yetişirler. Küçük yaş gruplarında yavaş yavaş kitap çalışmalarına ısındırılan çocuklarımız, ilkokula hazırlık sınıfında (5 yaş) akademik kazanımları konusunda yoğun destek alırlar.
 • Çocuk odaklı bir modeldir. Çocuklar, içsel motivasyonları ile hareket ettiklerinde olağanüstü bir öğrenme deneyimi yaşarlar. Bu öğrenme hem keyifle hem de fark etmeden gerçekleşir. Öğrenme anında yaşanan bu olumlu duygular, beyinde öğrenmeye dair olumlu tutumların gelişmesine sebep olur. Mavi Kanguru Çocukları, öğrenmekten keyif alan bireyler olurlar. Çocuklar, her gün yaptıkları takım toplantılarında o günkü programlarının üzerinden geçerler. Fikirlerini sunarlar ve programlarında mümkün olan değişiklikleri yaparlar.
 • Bireysel farklılıkları gözetir: Her çocuk kendi hikâyesini yazar. Kendi hikâyesini yazması desteklenen her çocuk mutlaka mutlu bir birey olur. Mutlu bireyler başarılı bireylerdir.
 • Bireysel gelişimsel farklara özen gösterir: Sınıflar 16 kişiden oluşur. Çocukların hangi grubun parçası olacağı çocukların bireysel gelişimsel özellikleri ile belirlenir.
 • Çocukların içindeki liderlik özelliklerine vurgu yapılır: Her çocuğun çok iyi yaptığı bir şey vardır. Takımların yıl boyunca yaptığı proje ve etkinliklerde, her çocuğun belli bir süre takımına liderlik etmesi sağlanır.
 • Yetişkinlerle çocuklar arasında hiyerarşik bir ilişki yerine, dayanışma odaklı bir ilişki kurulur: Modelde öğretmen kavramı kullanılmaz. Modeldeki uzmanlar ‘Takım Rehberleri’dir. Takım rehberleri, kendi ajandalarında bulunan öğrenme hedeflerini takımlarının ne zaman ve nasıl kazanacağı konusunda baştan fikir yürütmezler. Öğrenme, takımın kendilerine sunulan fiziksel ve zihinsel uyaranlara verdiği tepkilerin rehber (Öğretmen) tarafından minimum yönlendirmesi ile oluşur.
 • İlişkisel bir modeldir: Çocukların bizlerle, akranları ile, mekanla ve kendileri ile kurdukları fiziksel ve duygusal ilişki-bağ çok değerlidir. Bu ilişkilerin sağlıklı ve güçlü olması modelin temel hedeflerindendir.
 • Doğa, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Doğa ile temas halinde yaşayan bireylerin hem hayata bakışları gelişir hem çevreye saygıları pekişir. Doğa, çocuk için muazzam bir motivasyon kaynağıdır.
 • Modelde ebeveynler eğitimin temel bir parçasıdır: Çünkü biz işimizin uzmanıyız, siz çocuklarınızın. Sizin desteğiniz ve iş birliğiniz olmadan erken çocukluk eğitiminde maksimum başarıya erişmemiz mümkün olmaz.
 • Çocukların doğuştan getirdikleri soru sorma cesaretini destekleyen bir modeldir: Modelde çocuklarımızın eleştirel düşünme becerilerine, soru sorma heves ve cesaretlerine özen gösterilir. Çocukların felsefe ile tanışmaları için en ideal zamandır erken çocukluk dönemi zira biz onları kalıplarımıza sokmadan önce onlar zaten muazzam birer filozof gibi düşünürler.